Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners

Beter Bodembeheer sprak in zijn nieuwsbrief van 28 januari over de webtool Knowsoil. Die webtool werd ontwikkeld voor het Catch-C project en geeft een overzicht van de verwachte effecten die verschillende beheersmaatregelen op de bodem hebben.  

Beter Bodembeheer: Knowsoil geeft overzicht effecten bodembeheersmaatregelen

De tool kan op twee manieren gebruikt worden. Enerzijds kunnen maatregelen, zoals gewasrotatie, teelt van groenbemesters en niet-kerende grondbewerking, beoordeeld worden naar hun effect op geselecteerde indicatoren. Anderzijds worden maatregelen beoordeeld naar hun geschiktheid om een bepaald doel, zoals de verbetering van biologische bodemkwaliteit bereiken.

Het volledige artikel kan je nalezen op de website van Beter Bodembeheer.  

De tool zelf kan je terugvinden via Knowsoil.

Gekoppelde thema's & sectoren: