Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners

Op 17 mei 2016 legde Inagro een veldproef aan. Daarin wordt een vergelijking gemaakt van het erosiebestrijdende effect van verschillende bewerkingen van de tussenrug (drempeltjes) in wortelen. Ondertussen kreeg dat perceel een ware zondvloed over zich heen. Op 30 mei viel in een tijdsspanne van 24 u meer dan 90 l/m² neerslag. Een tweetal weken later, op 11 juni kwam daar nog eens ongeveer 40 l/m² in korte tijd bovenop. Geen van de aangelegde bewerkingen was tegen een dergelijke zondvloed opgewassen, maar een visuele inspectie van het perceel leert ons toch een aantal zaken. Die willen we met je delen.

Erosiebestrijding in extreme weersomstandigheden
  • Alle drempeltjes werden doorbroken. Volgens de teler hielden de drempeltjes het vol tot een neerslaghoeveelheid van ongeveer 50 l/m².
  • Het gebruik van een vaste tand of een triltand leidde in deze omstandigheden tot sterkere erosie. De (diepe) tandbewerkingen, die als doel hadden een betere infiltratie mogelijk te maken, zorgen er ook voor dat er meer losse grond aanwezig is tussen de ruggen. Bij die extreme omstandigheden spoelde dus ook meer grond weg. Vooral in de wielsporen was de erosie extreem.
  • Waar de onderzijde van de rug geraakt werd door een tractorband of door de machine bij het aanleggen van de drempeltjes, zakt de zijkant van de rug in. Omdat de wortels redelijk ver naar het midden toe gezaaid werden, verwachten we daardoor geen sterke opbrengstverliezen. Bij de oogst wordt wel nagegaan of er meer wortels met groene koppen voorkomen in ruggen die gedeeltelijk ingezakt zijn.
TOLALG20160616erosie1.jpg
Sterke erosie in de wielsporen


TOLALG20160616erosie2.jpg
Inzakken van de ruggen waar de onderkant geraakt werd door tractorwielen of machine.

TOLALG20160616erosie3.jpg