Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners

Enkele jaren geleden werd de erosiewetgeving strenger. In verschillende fasen tussen 2014 en 2018 werd die nieuwe wetgeving geïmplementeerd. In de praktijk rezen heel wat vragen rond onder andere de technische haalbaarheid van een aantal maatregelen. In het demoproject 'Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen' namen we de voornaamste knelpunten onder de loep. Na afloop van het project werd een overzicht gemaakt van die knelpunten, samen met de aandachtspunten en mogelijke oplossingen.   

 
Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

Sinds 2014 is de Vlaamse regelgeving rond erosie vernieuwd. In verschillende fases tussen 2014 en 2018 werd deze wetgeving geïmplementeerd. Vergeleken met de voorgaande versies is de huidige regelgeving een stuk ingrijpender.     

> Bekijk de maatregelen rond erosie voor seizoen 2018. 

Vragen van telers
In de praktijk hebben telers nog heel wat vragen. Ze vinden de wetgeving ingewikkeld en zien vaak door de bomen het bos niet meer. Vergroening, erosie, mestdecreet, bufferzones, … leiden tot heel wat kopzorgen. De grootste bezorgdheid van land- en tuinbouwers is hoe ze al die regels moeten toepassen op bedrijfsniveau. Er zijn ook veel vragen over de haalbaarheid van erosiebeperkende maatregelen. Kan je een vergelijkbare opbrengst halen als met de klassieke techniek? En wat zal dat kosten? Daarnaast blijft de beschikbaarheid van sommige machines een probleem. Een aanpassing van teelttechniek vraagt tijd, ervaring en voorlichting.

Oplossingen zoeken in demoproject
In het demonstratieproject "Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen" lag de focus op aardappelen, bieten en mais (2016-2017). Die gewassen staan bekend om hun erosiegevoeligheid. Dat is te wijten aan hun lage bodembedekkingsgraad in het voorjaar en de concentratie van water tussen de ruggen. Aardappelen, bieten en mais nemen ongeveer 25 % van het areaal paarse en rode percelen in.    

Er werd gewerkt rond enkele knelpunten en getracht daar antwoorden te vinden op veel voorkomende vragen vanuit de landbouwers. Na afloop van het demoproject werd een overzicht gemaakt van deze knelpunten en hun aandachtspunten en mogelijke oplossingen.    

> Bekijk het overzicht met knelpunten, aandachtspunten en mogelijke oplossingen. 

20180612_AKKALG_logo_demoprojecten.jpg

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting