Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners

Wij nodigen u van harte uit op de Erosieklas Vlaamse Ardennen. De erosieproeven 2018, aangelegd in het kader van de projecten Gomeros en Triple C, worden beknopt toegelicht. Verschillende teelttechnische maatregelen werden getest bij akkerbouwgewassen maïs en aardappelen en bij groenteteelten zaaiui, kolen en wortelen. Tijdens deze uiteenzetting heeft u tevens de mogelijkheid om uw eigen ervaringen met het toepassen van de Randvoorwaarden Erosie op uw bedrijf toe te lichten.

Programma:

U kan kiezen om deel te nemen aan de namiddagsessie (15.30u-18.00u) of de avondsessie (19.30u-22.00u).


Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.


Schrijf u vóór 1 maart in via maarten@pcgroenteteelt.be of via 09 331 60 96. Vermeld bij inschrijven aan welk moment (namiddag/avond) u wil deelnemen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!
PCG, ILVO en Steunpunt Erosie.


bannerpcg-oostvl.PNG

Praktisch:
Datum:
dinsdag 5 maart 2019
Begintijd:
00u00
Eindtijd:
00u00
Locatie:
Zaal 'De drie sleutels', Driesleutelstraat 11, 9700 Oudenaarde (Mater)
Kostprijs:
gratis
Inschrijven:
 Inschrijven is verplicht.
Gekoppelde thema's & sectoren: