Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 3 leer je meer over erosiebestrijdende maatregelen.   

 
Hoe voorjaarserosie voorkomen? – deel 3: erosiebestrijdende maatregelen

In dit nieuwsbericht:  

  1. Wat zijn erosiebestrijdende maatregelen?
  2. Erosiebestrijding: plan van aanpak?
  3. De aanpak van erosiegevoelige gemeenten
  4. Erosiebestrijdingswerken: wie betaalt en wie voert uit?

1. Wat zijn erosiebestrijdende maatregelen?
Als aangepaste teelttechnieken niet volstaan om de erosie tegen te gaan, dan kunnen erosiebestrijdende maatregelen mogelijks soelaas bieden. In die opvangstructuren kan het afstromende water infiltreren en het sediment bezinken. Denk bijvoorbeeld aan een grasbufferstrook, plantaardige damconstructie (zoals een wilgenteendam, houthakseldam of strodam), een erosiepoel en heggen of houtkanten.   

Via het Erosiebesluit worden de erosie- en afspoelingsknelpunten aangepast samen met de landbouwer en de gemeente. Jij als landbouwer krijgt een vergoeding voor de ingenomen oppervlakte. Bovendien beperk je de afspoeling van jouw vruchtbare toplaat en gewasbeschermingsmiddelen.  

2. Erosiebestrijding: plan van aanpak?
Hoe kan Inagro de landbouwers en gemeentebesturen helpen? Om de aanpak van een erosieknelpunt te doen slagen, is een intensieve samenwerking tussen de betrokkenen nodig. Ervaring in West-Vlaanderen leert dat een goede samenwerking tussen de landbouwers en het gemeentebestuur daarbij de sleutel tot succes is, want de gebruikers van de erosiegevoelige percelen kennen (het ontstaan van) de problemen het best. Zo worden de theoretisch beste maatregelen getoetst aan de (landbouw)praktijk op het terrein. Enkel zo kunnen we tot een oplossing komen die voldoende garanties biedt voor de doeltreffendheid van de erosiebestrijding én aanvaardbaar is voor de betrokken eigenaars en gebruikers.  

3. De aanpak van erosiegevoelige gemeenten
In verschillende erosiegevoelige gemeenten zijn al één of meerdere knelpunten aangepakt en werden erosiebeperkende maatregelen gerealiseerd. Deze projecten werden recent afgewerkt en bewezen intussen al verschillende keren hun nut:    

  • Staden - Walstraat
Situatie vooraf: de lange helling van meerdere percelen zorgt ervoor dat er geulvorming ontstaat, met sedimentatie onderaan de helling tot gevolg.Situatie nadien: het afstromende water wordt door de grasstrook tussen de percelen afgeremd en ontdaan van zijn sedimentvracht. Op het meest delicate perceelspunt biedt een houthakseldam extra bescherming.
WP_20131130_014.jpgDSC01926.JPG
  • Staden - Hoogledestraat
Situatie vooraf: de lange helling, samen met de landbouwweg, zorgen ervoor dat het water en de sedimentvracht op straat en in de onderliggende privétuin terechtkomt.Situatie nadien: het afstromende water wordt door de grasstrook en houthakseldam ontdaan van zijn sedimentvracht en komt daarna in de open gracht terecht waar het gecontroleerd afgevoerd wordt.  De aangepaste oprit naar de landbouwweg zorgt ervoor dat het water naar de grasstrook geleid wordt.
DSC_2922.JPGDSC03909.JPG
  • Ardooie - Lichterveldestraat
Situatie vooraf: het water en sediment stroomt naar het laagst gelegen punt van het perceel en komt zo op straat terecht.Situatie nadien: de houthakseldam vertraagt de afvoer van water en houdt het sediment tegen.
Ardooie_vooraf.jpg

Ardooie_achteraf.jpg
Situatie vooraf: de lange perceelshelling zorgt ervoor dat het water en de sedimentvracht in het open grachtenstelsel, op straat en in woningen terechtkomt.Situatie nadien: het afstromende water wordt door twee aarden dammen afgeremd en ontdaan van zijn sedimentvracht. Het water komt daarna in de open gracht terecht waar het gecontroleerd afgevoerd wordt.
Ardooie_vooraf1.jpgArdooie_achteraf1.jpg

4. Erosiebestrijdingswerken: wie betaalt en wie voert uit?
De realisatie van deze werken gebeurt door de gemeente, in samenwerking met de erosiecoördinator. Maar ook in de financiering van erosiebestrijdende werken staat de gemeente er niet alleen voor! De Vlaamse overheid betaalt 75 % van alle kosten terug en de provincie West-Vlaanderen springt met 15 % bij. Uiteindelijk blijft nog 10 % van de kosten ten laste van de gemeente. Als landbouwer betaal je helemaal niets! Beter zelfs: je kostbare teeltaarde komt niet meer in de gracht, een onderliggend perceel of op straat terecht en de oppervlakte die de maatregelen inneemt wordt vergoed!    

Meer info  

> Lees ook het algemene nieuwsbericht, deel 1: bodemstructuur en deel 2: teelttechnische maatregelen.  


Of contacteer Annelies Pollentier via 051 27 33 83 of annelies.pollentier@inagro.be.  

gomeroslogo.jpg

KK.PNG

tripleC.jpg

LYSE.jpg


 

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting