Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners

Tijdens het project werden verschillende nieuwe of aangepaste technieken toegepast ikv de randvoorwaarden erosie. Op de slotstudiedag worden deze technieken gedemonstreerd en worden de proefresultaten en bevindingen met u gedeeld.

Gekoppelde thema's & sectoren: