Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Inventarisatie, interviews en getuigenissen


Individuele bevraging 
In Vlaanderen zijn verschillende landbouwers reeds vertrouwd met technieken zoals niet-kerende bodembewerking of de aanleg van drempeltjes. Dit zijn de zogenaamde ‘early adopters’. Sommigen van hen passen deze technieken toe, los van de verplichte randvoorwaarden. We peilden even naar hun ervaringen.

Concreet komt het erop neer dat we de ‘early adopters’ in twee groepen kunnen onderverdelen, nl. een groep die permanent NKB toepast en een groep die sporadisch NKB toepast in functie van de teelt en de bodemstructuur.

Wat zijn nu de drijfveren van beide groepen? Als voornaamste reden wordt aangegeven dat NKB voor een optimalisatie van de bodemkwaliteit zorgt (betere bewerkbaarheid, meer organisch materiaal in de toplaag, betere infiltratie, …) . Bijkomend voordeel is de tijdswinst en de brandstofbesparing. Het toepassen van niet-kerende bodembewerking vraagt niet enkel andere machines, maar houdt ook een andere manier van werken in. Zo moet je als landbouwer durven wachten vooraleer het veld te bewerken, worden bodembewerkingen kort op elkaar uitgevoerd, … . Bij het correct toepassen van NKB zijn de opbrengsten vergelijkbaar met ploegen. De sporadische toepassers geven de gewasresten die aan de oppervlakte liggen en soms stroppen bij de inzaai van fijnzadige groenten als voornaamste redenen om niet voor NKB te kiezen. Ook het verhoogde herbicidengebruik dat gepaard gaat met NKB zorgt ervoor dat er voor ploegen geopteerd wordt.

Buiten Vlaanderen zijn eveneens goede praktijken en technieken beschikbaar die voldoen aan de randvoorwaarden erosie. Door het inventariseren van deze praktijken en technieken kunnen mogelijke oplossingen voor knelpunten naar voor geschoven worden.Erosiecafés
GOMEROS is gebaseerd op een sterke betrokkenheid van landbouwers, de groenteverwerkende sector, machineconstructeurs en beleidsmakers. In vier erosiegevoelige gebieden in Vlaanderen werden erosiecafés met landbouwers in het leven geroepen, met name in Heuvelland, Vlaamse Ardennen, Brabantse leemstreek en Haspengouw.    

Elk erosiecafé bestaat uit een vaste groep van een tiental landbouwers die hun ervaringen delen en samen met de onderzoekers naar oplossingen zoeken. Per erosiecafé wordt er gefocust op enkele voor de regio interessante teelten. De voorstellen die uit de erosiecafés komen, worden in het daaropvolgende seizoen opgenomen in verschillende proefopzetten.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan een erosiecafé in uw streek? Neem dan zeker contact op via gomeros@ilvo.vlaanderen.be.