Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
RUSLE

In de academische wereld maakt men gebruik van de RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) formule om een gemiddelde hoeveelheid bodemverlies per hectare te gaan berekenen. Deze formule houdt rekening met al deze factoren om de potentiële erosie te berekenen. Deze formule lag ook aan de basis voor de indeling in rode en paarse percelen.