Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Contactgegevens onderzoekers
 
Greet Ruysschaert
ILVO - Eenheid Plant - Teelt & Omgeving

Greet.ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be
09 272 26 98

 

Thijs Vanden Nest
ILVO - Eenheid Plant – Teelt & Omgeving
Thijs.vandennest@ilvo.vlaanderen.be
 09 272 26 74 

       
Maarten De Boever
PCG - Openluchtgroenten
Maarten.deboever@pcgroenteteelt.be
 09 381 86 86
 
Tomas Van De Sande
Inagro – Tuinbouw open lucht
Tomas.vandesande@inagro.be
051 27 33 13

Annelies Pollentier
Inagro – Erosiebestrijding
Annelies.pollentier@inagro.be
051 27 33 83
 
Danny Callens
Inagro – Tuinbouw open lucht
Danny.callens@inagro.be
051 27 33 02