Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners

Het Bieteninstituut vermeldt in het Landbouwleven van maandag 11 januari dat, omwille van het uitblijven van een vorstperiode, de groenbedekkers momenteel nog niet op natuurlijke wijze zijn vernietigd. Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan hun eventuele vernietiging. In Vlaanderen moeten groenbedekkers die gebruikt worden als vergroeningsmaatregel in het GLB mechanisch vernietigd worden, tenzij er een gras in het mengsel zit. Daarnaast is er een minimale aanhoudingsplicht afhankelijk van de landbouwstreek.

Groenbemesters vernietigen

Het volledige artikel is terug te vinden op de website van het Landbouwleven (11.01.2016)

Gekoppelde thema's & sectoren: