Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Er zijn geen items om te tonen.
Gomeros nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf hier in    

GrOenten en Maïs op EROSiegevoelige percelen

Op erosiegevoelige paarse en rode percelen werden nieuwe randvoorwaarden gekoppeld aan de inkomenssteun. Verschillende opgelegde teelttechnieken staan echter nog in hun kinderschoenen en zijn dikwijls moeilijk toe te passen in de praktijk. Op de site kunt u het vlaams onderzoeksproject gomeros volgen.

In dit project zoeken we naar oplossingen voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen. Landbouwers worden actief betrokken mee te denken en te experimenteren in praktijkproeven. Onze bedoeling is om het teeltsysteem zo te optimaliseren dat de maatregelen praktisch uit te voeren zijn op het bedrijf en vooral dat de opbrengsten worden gevrijwaard.

Nieuwsberichten
28.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen? – deel 3: erosiebestrijdende maatregelen

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 3 leer je meer over erosiebestrijdende maatregelen.   

 
15.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen - deel 2: erosiebestrijdende teelttechnieken

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 2 gaan we dieper in op erosiebestrijdende teelttechnieken. 

 
11.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen - deel 1: de bodemstructuur

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 1 zoomen we in op de bodemstructuur! 

 
07.03.19 - Hoe kan je voorjaarserosie voorkomen?

Tijdens een hevige regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook bodemdeeltjes, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen mee! Vruchtbare grond, dure gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen spoelen zo van het veld. Zowel voor de opbrengst van je teelten als voor de kwaliteit van oppervlaktewater is dat nefast. In onze provincie kan de afspoeling van bodemdeeltjes oplopen tot meer dan twee vrachtwagens per hectare per jaar! Door de tips uit dit nieuwsbericht toe te passen, kunnen we dat cijfer gelukkig drastisch verlagen.     

    
15.10.18 - Actieplan voor het boeren op een helling

In de Vlaamse Ardennen zet het leaderproject 'Boeren op een helling' in op de begeleiding van landbouwers om zich aan te passen aan de huidige erosiewetgeving. Met een korte animatiefilm en een bijhorend actieplan willen ze landbouwers overtuigen en ondersteunen in een vlotte overgang naar niet-kerende grondbewerking. 

18.06.18 - Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

Enkele jaren geleden werd de erosiewetgeving strenger. In verschillende fasen tussen 2014 en 2018 werd die nieuwe wetgeving geïmplementeerd. In de praktijk rezen heel wat vragen rond onder andere de technische haalbaarheid van een aantal maatregelen. In het demoproject 'Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen' namen we de voornaamste knelpunten onder de loep. Na afloop van het project werd een overzicht gemaakt van die knelpunten, samen met de aandachtspunten en mogelijke oplossingen.   

 
22.03.18 - Erosieklassen Vlaamse Ardennen 2018 - presentaties

In dit artikel vind je de presentaties van de Erosieklassen Vlaamse Ardennen 2018 terug georganiseerd te Oudenaarde (21/02/2018) en te Ophasselt (27/02/2018). De erosieklassen kwamen tot stand door samenwerking tussen Leaderproject 'Boeren op een helling' en VLAIO LA-traject 'Gomeros'.  

 
08.03.18 - De kost van erosie
Erosie brengt grote gevolgen met zich mee. Het zorgt voor heel wat hinder voor de landbouwer en de omwonenden, maar het zorgt ook voor opbrengstverliezen. Deze verliezen kunnen oplopen tot 1,25 miljard euro per jaar in de Europese Unie.
12.09.17 - Interesse voor niet-kerende bodembewerking groeit

Steeds meer landbouwers in erosiegevoelig gebied overwegen om (deels) niet-kerend te werken. In VILT kunnen we lezen dat vzw ’t Boerenlandschap daarom geïnvesteerd heeft in een schijveneg die beschikbaar is voor zijn leden.

19.09.16 - Vlaamse Overheid polst naar de ervaringen rond erosiebestrijding

Vanaf 19 september gaat het Departement Landbouw en Visserij landbouwers opbellen met de vraag op welke manier zij aan erosiebestrijding doen en wat hun ervaringen daarmee zijn, zo schrijft VILT in zijn nieuwsbrief van 15 september.

Partners