Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners
Erosie brengt grote gevolgen met zich mee. Het zorgt voor heel wat hinder voor de landbouwer en de omwonenden, maar het zorgt ook voor opbrengstverliezen. Deze verliezen kunnen oplopen tot 1,25 miljard euro per jaar in de Europese Unie.
De kost van erosie

Er zijn verschillende landen die erosie proberen te beperken. Ook in Vlaanderen gelden regels die afspoeling van water en modder op sterk hellende percelen moeten voorkomen. De opgelegde maatregelen variëren van het inzaaien van groenbedekkers, niet-kerende bodembewerking, grasstroken tot plantaardige dammen. In de meest extreme gevallen kan ook gekozen worden voor meer structurele maatregelen zoals een aarden dam of een erosiepoel. Het volledige artikel kan je lezen op de website van VILT (06.03.2018).

In de bijlage vind je extra wetenschappelijke achtergrond.

Gekoppelde thema's & sectoren: